gpmetal_logogpmetal

Telefonnummer (+45) 43 96 09 49

Miljøpolitik

GP Metal A/S har en klart formuleret miljøpolitik:

  • GP Metal A/S vil arbejde under størst mulig hensyntagen til miljøet ved, at forebygge forurening gennem miljøstyring.
  • Vi vil tilstræbe, at have så lille et forbrug af energi og hjælpestoffer, som det er muligt.
  • Vi vil til stadighed forbedre os miljømæssigt under hensyntagen til, hvad de til enhver tid gældende teknologiske og økonomiske forhold tillader.
Endvidere vil vi :
·        Som minimum overholde gældende lov, samt de krav der stilles af myndighederne.
·        Arbejde på at fremme miljøbevidstheden, herunder arbejdsmiljøbevidstheden hos alle ansatte, ved at inddrage dem i miljøarbejdet.
·        Sikre det bedst mulige hensyn til miljøet i samarbejdet med vores leverandører.
·        Sikre at vore kunder er godkendte modtagevirksomheder, således at den videre forarbejdning af vore varer sker på en miljørigtig måde.
·        Nedbringe miljøbelastningen ved at indføre renere teknologi i det omfang, virksomhedens drift tillader det.
·        Årligt vurdere om miljøpolitikken skal revideres.